Number of the records: 1  

stáří

 1. Topical termstáří
  Other termlidské stáří
  stáří lidské
  stáří člověka
  See also gerontologie
  senilní demence
  senioři
  stárnutí
  (h) aktivní stárnutí
  (h) dlouhověkost
  (g) ontogeneze člověka
  (g) životní fáze
  Linking entryold age
  Conspect159.92 - Vývojová psychologie. Individuální psychologie
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  613 - Hygiena. Lidské zdraví
  Collection kindSubject terms file
  References (8) - Subject terms file
  (59) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (3) - Beletrie
  (13) - ARTICLES
Number of the records: 1