Number of the records: 1  

teorie poznání

 1. Topical termteorie poznání
  Other termepistemologie
  gnoseologie
  gnozeologie
  noetika
  See also poznání
  (h) agnosticismus
  (h) dogmatismus
  (h) empirismus
  (h) filozofie činu
  (h) filozofie života
  (h) jistota (filozofie)
  (h) kognitivní věda
  (h) konstruktivismus (filozofie)
  (h) konstruktivní realismus
  (h) konvencionalismus
  (h) mysticismus
  (h) nejistota
  (h) neopragmatismus
  (h) nepravda
  (h) objektivita
  (h) perspektivismus
  (h) pochybnost
  (h) pragmatismus
  (h) pravda
  (h) pravdivé poznání
  (h) senzualismus
  (h) skepticismus
  (h) subjekt (filozofie)
  (h) subjektivismus
  (h) subjektivita
  (h) tacitní znalosti
  (h) transcendentální dedukce
  (h) vágnost (filozofie)
  (h) vědecké poznání
  Linking entrytheory of knowledge
  Conspect165 - Teorie poznání. Epistemologie
  Collection kindSubject terms file
  References (21) - Subject terms file
  (249) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (3) - Sborníky konferencí
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1