Number of the records: 1  

prostorové vnímání

 1. Topical termprostorové vnímání
  Other termvnímání prostorové
  vnímání prostoru
  See also geografické vnímání
  geografický prostor
  prostorová orientace
  (h) prostorové vnímání zvuku
  (g) smyslové vnímání
  Linking entryspatial perception
  Conspect159.93/.94 - Senzorické a motorické funkce. Emoce. Vůle
  612 - Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (12) - Naučná literatura
  (7) - ARTICLES
Number of the records: 1