Number of the records: 1  

sexuální zneužívání

 1. Topical termsexuální zneužívání
  Other termzneužívání sexuální
  pohlavní zneužívání
  zneužívání pohlavní
  See also sexuální obtěžování
  (h) komerční sexuální zneužívání
  (h) sexuální zneužívání dětí
  (g) sociální deviace
  (g) sociální problémy
  (g) trestné činy proti lidské důstojnosti
  Linking entrysexual abuse
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (2) - Skripta
  (2) - Elektronické zdroje
  (17) - ARTICLES
Number of the records: 1