Number of the records: 1  

sociální vyloučení

 1. Topical termsociální vyloučení
  Other termvyloučení sociální
  sociální exkluze
  exkluze sociální
  See also Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
  diskriminace
  dálité
  marginalizace
  marginální skupiny
  ponížení
  sociální inkluze
  sociální integrace
  sociální izolace
  sociálně ohrožené skupiny
  stigma (sociální psychologie)
  (g) sociologie
  (g) sociální problémy
  Linking entrysocial exclusion
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  Collection kindSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (31) - Naučná literatura
  (3) - Sborníky konferencí
  (17) - ARTICLES
Number of the records: 1