Number of the records: 1  

domovy pro seniory

 1. Topical termdomovy pro seniory
  Other termdomovy seniorů
  domovy důchodců
  See also chráněné a podporované bydlení
  domy s pečovatelskou službou
  (g) zařízení sociální péče
  Linking entryhomes for the aged
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (4) - Naučná literatura
  (4) - ARTICLES
Number of the records: 1