Number of the records: 1  

management destinací

 1. Topical termmanagement destinací
  Other termdestinační management
  management destinační
  See also (g) management cestovního ruchu
  Linking entrydestination management
  Conspect338.3/.4 - Hospodářská a výrobní odvětví
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (5) - Elektronické zdroje
  (17) - ARTICLES
Number of the records: 1