Number of the records: 1  

znalostní databáze

 1. Topical termznalostní databáze
  Other termdatabáze znalostní
  See also dobývání znalostí z databází
  (g) databáze
  Linking entryknowledge databases
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1