Number of the records: 1  

vodní doprava

 1. Topical termvodní doprava
  Other termdoprava vodní
  doprava lodní
  lodní doprava
  See also majáky
  přístavy
  (h) bezpečnost plavby
  (h) nákladní vodní doprava
  (h) námořní doprava
  (h) osobní vodní doprava
  (h) paroplavba
  (h) pobřežní lodní doprava
  (h) vnitrozemská vodní doprava
  (h) vodní cesty
  (g) doprava
  Linking entryshipping
  Conspect351 - Úkoly veřejné správy, správní opatření, legislativa
  656.6/.7 - Vodní a letecká doprava
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (5) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1