Number of the records: 1  

náhradní rodinná péče

 1. Topical termnáhradní rodinná péče
  Other termnáhradní rodinná výchova
  péče rodinná náhradní
  výchova rodinná náhradní
  See also nevlastní rodina
  nevlastní rodiče
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  (h) adopce
  (h) pěstounská péče
  (g) náhradní výchovná péče
  Linking entryfoster home care
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (20) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (10) - ARTICLES
Number of the records: 1