Number of the records: 1  

Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Vanková, Katarína (author)
  Title statementMožnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi / Katarína Vanková
  In . Rizika sociální práce Rizika sociální práce (konference. - s. 156-165
  Subj. Headings sociální pracovníci - etické a morální aspekty
  prevence
  sociální pracovník a klient
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect36 - Zajištění duševních a materiálních potřeb
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1