Number of the records: 1  

Studijní obor Sociální patologie a prevence jako možný nástroj pregraduální přípravy budoucích preventistů

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Bělík, Václav (author)
  Title statementStudijní obor Sociální patologie a prevence jako možný nástroj pregraduální přípravy budoucích preventistů / Václav Bělík
  In III. kriminologické dny. - S. 144-150
  Subj. Headings Univerzita Hradec Králové. Katedra sociální patologie a sociologie
  prevence (sociální problémy)
  sociální deviace
  sociální terapie
  pregraduální příprava
  vysokoškolské studium
  absolventi vysokých škol
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  378 - Vysoké školy
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1