Number of the records: 1  

Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Biedermanová, Eva (author)
  Title statementVybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání = Selected social pathological phenomena of juveniles and adults during imprisonment and at liberty - the comparison / Eva Biedermanová
  Phys.des.1 graf, 2 tabulky
  Par.titleSelected social pathological phenomena of juveniles and adults during imprisonment and at liberty - the comparison
  In III. kriminologické dny. - S. 327-335
  Subj. Headings sociální deviace
  kriminalita
  pachatelé trestných činů
  vězni
  výzkum - Česko - 2003-2013
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect343.97 - Kriminologie
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1