Number of the records: 1  

Účinnost služby Romský mentoring na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Demner, Marek (author)
  Title statementÚčinnost služby Romský mentoring na výkon alternativních trestů u romských klientů PMS ČR = The effectiveness of Roma Mentoring Service on performance of alternative sanctions imposed to Roma clients of PMS / Marek Demner
  Par.titleEffectiveness of Roma Mentoring Service on performance of alternative sanctions imposed to Roma clients of PMS
  In III. kriminologické dny. - S. 367-378
  Subj. Headings Rubikon Centrum
  Probační a mediační služba České republiky
  sociální služby
  alternativní tresty
  prevence kriminality
  Romové
  výzkum - Česko - 2013-2014
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1