Number of the records: 1  

Mateřská centra jako cesta ke zvyšování rodičovských kompetencí

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Peychlová, Kristýna (author)
  Title statementMateřská centra jako cesta ke zvyšování rodičovských kompetencí : opomíjená součást systému sociálních služeb? Analýza konceptu s využitím příkladu francouzských "zelených domů" = Mother centres as a way to enhancing parental competences : a neglected part of the social services system? An analysis of the concept using the example of the French "green houses" / Kristýna Peychlová
  Par.titleMother centres as a way to enhancing parental competences : a neglected part of the social services system? An analysis of the concept using the example of the French "green houses"
  In . Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. - S. 643-650
  Subj. Headings mateřská centra - Česko
  rodinná politika - Česko
  rodinná politika - Francie
  sociální služby - Česko
  sociální služby - Francie
  rodina a společnost
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1