Number of the records: 1  

Dialog psychoanlýzy a literatury

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Ulbrechtová, Helena, 1971- (author)
  Title statementDialog psychoanlýzy a literatury : de-konstrukce a re-konstrukce učení Sigmunda Freuda v románech Susan Taubesové Divorcing (1969) a Marie Rybakovové Anna Grom i jeje prizrak (1999) = A dialogue of psychoanalysis and literature : de-construction and re-construction of Sigmund Freud's learning in Susan Taubes' novel Divorcing (1969) and Maria Rybakova's novel Anna Grom i jeje prizrak [Anna Grom and her Ghost] (1999) / Helena Ulbrechtová
  Par.titleDialogue of psychoanalysis and literature : de-construction and re-construction of Sigmund Freud's learning in Susan Taubes' novel Divorcing (1969) and Maria Rybakova's novel Anna Grom i jeje prizrak [Anna Grom and her Ghost] (1999)
  Správný názevDialog psychoanalýzy a literatury : de-konstrukce a re-konstrukce učení Sigmunda Freuda v románech Susan Taubesové Divorcing (1969) a Marie Rybakovové Anna Grom i jeje prizrak (1999)
  NoteChyba v názvu článku
  In Dialog kultur VIII. - S. 337-345
  Subj. Headings Freud, Sigmund, 1856-1939
  Taubes, Susan, 1928-1969
  Rybakova, Maria Aleksadrovna, 1973-
  psychoanalýza a literatura
  gnóze
  americká literatura - 20. století
  ruská literatura - 20. století
  literárněvědné rozbory
  Form, Genre články ze sborníku
  studie
  AnnotationStudie analyzuje reflexi psychoanalytického učení v obou románech jako příklad transferu „vědění“ do textů krásné literatury. Freudův intertext je v obou případech výsledkem vlastní badatelské práce obou autorek. Taubesová jej důsledně dekonstruuje, psychoanalýza je pro ni součástí složitého vztahu k otci-psychoanalytikovi. Rybakovová se jím naopak inspiruje a používá některé výroky Freuda ve funkci intertextu. V závěru je pak vyslovena hypotéza o skrytém vlivu učení C. G. Junga na Susan Taubesovou.
  The study presents an analysis of the reflection of the psychoanalytic theory of learning in both novels as an example of a transfer of "knowledge" to texts of fiction. Freud’s intertext is in both novels the result of own research work of the two authors. Taubes deconstructs it consistently, psychoanalysis being for her a part of the complicated relationship to her father, a psychoanalyst. Rybakova, on the contrary, is inspired by it and uses some of Freud’s utterances in the function of intertext. In conclusion, a hypothesis is then formulated about a concealed influence of C. G. Jung’s theory on Susan Taubes.
  Conspect821.09 - Literatura v různých jazycích (o ní)
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.