Number of the records: 1  

Instytucjonalizacja pedagogiki społecznej w Republice Czeskiej. Szkice o szkole oraz jej leaderze - profesorze Blahoslave Krauśe

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Walancik, Marek (author)
  Title statementInstytucjonalizacja pedagogiki społecznej w Republice Czeskiej. Szkice o szkole oraz jej leaderze - profesorze Blahoslave Krauśe = Institutionalization of social education in the Czech Republic. Drafts about school and its leader - professor Blahoslav Krauśe / Marek Walancik
  Par.titleInstitutionalization of social education in the Czech Republic. Drafts about school and its leader - professor Blahoslav Kraus
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 36-48
  Subj. Headings Kraus, Blahoslav, 1943-
  sociální pedagogika - teorie
  sociální pedagogika - Česko
  sociální pedagogové - Česko - 20.-21. století
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationArtykuł dedykowany jest uczonemu, wybitemu profesorowi, pedagogowi społecznemu profesorowi Blahoslavi Krausovi. Jego działalność naukowo- badawcza, może być traktowana w kategoriach wyłonienia się postaci analitycznej autonomii "szkoły" naukowej w obszarze pedagogiki społecznej w Republice Czeskiej, po zmianie społecznej.
  The article is dedicated to scholar, outstanding professor, social pedagogue Professor Blahoslav Kraus. His research activity can be considered in terms of emergence of the analytical form of autonomy science "school" in the field of social education in the Czech Republic after social change.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguagePolish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1