Number of the records: 1  

Sociální pedagogika a její antropologické paradigma

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Bendl, Stanislav, 1965- (author)
  Title statementSociální pedagogika a její antropologické paradigma = Social pedagogy and its anthropological paradigm / Stanislav Bendl
  Par.titleSocial pedagogy and its anthropological paradigm
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 61-77
  Subj. Headings sociální pedagogika - teorie
  sociální pedagogika - interdisciplinární aspekty
  sociální pedagogika - antropologické aspekty
  paradigma vědy
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationSociální pedagogika je široce chápaná pedagogická disciplína. V důsledku extenzivního vývoje sociální pedagogiky, ke kterému došlo počátkem devadesátých let v České republice i na Slovensku, panuje v oblasti sociální pedagogiky určitá nejednotnost, která se projevuje v oblasti terminologické, obsahové a zejména paradigmatické. Dnešní sociální pedagogice chybí jasná obsahová linie a přijatelné/všeobecně akceptovatelné paradigma, které by sjednocovalo náhled na smysl a podstatu sociální pedagogiky. Domníváme se, že takovým jednotícím teoretickým východiskem ("tmelem") sociální pedagogiky by se mohlo stát antropologické paradigma.
  Social pedagogy is a broadly-understood pedagogical discipline. As a result of the extensive development of social pedagogy in the Czech Republic and Slovakia at the beginning of the 1990's there has been some disunity in the field of social pedagogy, which manifests itself in terminology, content and above all in its paradigm. Contemporary social pedagogy lacks clear content outline and admissible and/or generally acceptable paradigm that would unify the view of purpose and foundation of social pedagogy. We believe that the anthropological paradigm could become such a unifying theoretical basis ("cement") of social pedagogy.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.