Number of the records: 1  

Sociální pedagogika ve společenském kontextu

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Sak, Petr, 1945- (author)
  Title statementSociální pedagogika ve společenském kontextu = Social pedagogy in the social framework / Petr Sak
  Par.titleSocial pedagogy in the social framework
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 90-100
  Subj. Headings sociální pedagogika - dějiny
  sociální pedagogika - 21. století
  společnost
  sociální problémy
  sociální změna
  neoliberalismus
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationUž svým vymezením (sociální) má sociální pedagogika blízko ke společnosti. Samotný vznik sociální pedagogiky byl výrazem dvou společenských trendů konce 19. století: 1. vznik a rozvoj vědeckého pohledu na společnost a sociální jevy, především vznik a další rozvoj sociologie, 2. prosazování názoru, že společnost má řešit sociální problémy a život lidí na okraji společnosti. V průsečíku těchto dvou trendů se rodila sociální pedagogika a v těchto souvislostech se sociální pedagogika vyvíjí a proměňuje v návaznosti na vývoj a proměny společnosti. Příspěvek se zabývá aktuálním vztahem mezi stavem a vývojem sociální pedagogiky a stavem a vývojem společnosti.
  Social pedagogy goes near to the society already through its definition (social). Single origin of social pedagogy was consequence of two social trends of the end of the 19th century: 1. emergence and development of the scientific view on the society and social phenomena, first of all emergence and further development of sociology; 2. gradual enforcement of the opinion that society has to solve social problems and lives of the marginalized people. Social pedagogy was born in the intersection point of these two trends and develops and changes in sequence on the development and changes of the society. This report deals with actual relationship between social pedagogy and it's development and social situation and development.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.