Number of the records: 1  

Odmoralizovaná společnost

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kučírek, Jiří (author)
  Title statementOdmoralizovaná společnost = Out of moralizing society / Jiří Kučírek
  Par.titleOut of moralizing society
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 144-155
  Subj. Headings morálka a společnost
  krize (společnost)
  sociální procesy
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationHovořit o morálce dneška není nové téma, pravidelně se vyjevuje v okamžicích debat vyhrocující se zejména v okamžicích prožívání mravní krize ve společnosti. Velké ideologie se zřítily - komunismus, socialismus, náboženství i samotný kapitalismus, existují kapitalisté, ale problémem je, že nevěří v kapitalismus. Tato absence idejí, na nichž závisí funkčnost malých sociálních skupin, má závažné důsledky na stabilitu mezilidských vztahů, stabilitu zakotvenosti člověka ve veřejném prostoru a je úzce spjatá s krizí důvěry. Základní problém tkví ve vizi moderny, protože údělem moderny bylo (je) odmítání tradice a tradice je vždy spjatá s porozuměním a porozumění předpokladem důvěry. Krize důvěry je krizí porozumění.
  Conspect316.4 - Sociální procesy
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1