Number of the records: 1  

Dramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Cisovská, Hana, 1961- (author)
  Title statementDramatická výchova jao prostředek sociálního učení v prostředí školy = Drama education and its application in social pedagogy / Hana Cisovská
  Par.titleDrama education and its application in social pedagogy
  Správný názevDramatická výchova jako prostředek sociálního učení v prostředí školy
  NoteChyba v názvu článku
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 168-178
  Subj. Headings dramatická výchova
  sociální pedagogika
  socializace
  osobnostní a sociální výchova
  prevence (sociální problémy)
  základní školy
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationVymezení oboru dramatická výchova a jeho současné podoby. Obecné možnosti dramatické výchovy jako výchovného a socializačního nástroje v prostředí školy. Možnosti uplatnění dramatické výchovy jako účinné prevence a její začlenění do školního vzdělávacího programu. Nastínění konkrétní aplikace dramatické výchovy ve specifickém sociálním prostředí školy.
  The definition of drama education and its current forms. General options of drama education as socialization and educational tools in schools. Possibilities of drama education as an effective prevention and its integration into the school curriculum. Specific outline of drama application in a specific social environment of the school.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1