Number of the records: 1  

Vzdělání mladistvých vězňů v proměnách času

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Marešová, Alena (author)
  Title statementVzdělání mladistvých vězňů v proměnách času = Educating young prisoners in a change of time / Alena Marešová
  Phys.des.1 graf, 3 tabulky
  Par.titleEducating young prisoners in a change of time
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 213-222
  Subj. Headings mladiství - Česko
  pachatelé trestných činů - Česko
  vězni - Česko
  kriminalita mládeže - Česko
  školní úspěšnost - Česko
  vzdělanost - Česko
  výzkum - Česko - 20.-21. století
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationVšem mladistvým delikventům je vlastní porušený vztah ke škole, ale v nestejné míře. Ze šetření provedených u mladistvých vězňů v letech 1979, 1989, 1994, 2005 by se zdálo, že školní úspěšnost u mladistvých vězňů se trvale zvyšuje. Lze však statistiky o ukončené školní docházce považovat za argument školní úspěšnosti?
  All young delinquents have a damaged relation to school but not in the same extention. Carried out investigations of young prisoners in 1979, 1989, 1994, 2005 show that the school success rate of young prisoners continually increases. Is it possible to consider statistics concerning school attendance ending as the argument regarding school success rate?
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1