Number of the records: 1  

Smysl pro soudržnost jako moderátor zdraví

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Pelcák, Stanislav (author)
  Title statementSmysl pro soudržnost jako moderátor zdraví = The sense of coherence as a moderator of health / Stanislav Pelcák
  Phys.des.1 schéma, 3 tabulky
  Par.titleSense of coherence as a moderator of health
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 244-261
  Subj. Headings Antonovsky, Aaron, 1923-1994
  salutogeneze
  zdraví a nemoc
  psychologie zdraví
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationČlánek seznamuje se salutogenetickým přístupem ke zdraví a nemoci. Podrobněji se zabývá teoretickým konstruktem osobnostní nezdolnosti A. Antonovského a vybranými aplikačními možnostmi v prevenci a podpoře zdraví.
  The article presents the salutogenic approach towards health and disease. In detail, it deals with A. Antonovsky's theoretical construct of the sense of coherence and its selected application possibilities in prevention and health promotion.
  Conspect159.98 - Aplikovaná psychologie
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1