Number of the records: 1  

Uplatnění sociálního pedagoga v sociálních službách

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Pávková, Miroslava (author)
  Title statementUplatnění sociálního pedagoga v sociálních službách = Role of social pedagogue in social services / Miroslava Pávková
  Par.titleRole of social pedagogue in social services
  In Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. - S. 350-358
  Subj. Headings Komunitní centrum Amaro Phurd - Pražská (Hradec Králové, Česko)
  sociální pedagogika - teorie a praxe
  sociální pedagogové
  sociální pracovníci
  vysokoškolské studium
  profesní uplatnění
  komunitní centra
  sociální služby
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPříspěvek si klade za cíl přiblížit současné možnosti uplatnění absolventů oboru Sociální pedagogika, i jemu příbuzných oborů, z hlediska zákona o sociálních službách a zákona o pedagogických pracovnících. Na příkladu Komunitního centra Amaro Phurd - Pražská bude prakticky znázorněno možné konkrétní pracovní zařazení těchto absolventů v oblastech sociální i pedagogické práce. Záměrem příspěvku bude také upozornit na potřebu reflektovat legislativní ukotvení sociální pedagogiky v učebních plánech tohoto oboru i u příbuzných oborů, jejichž úspěšné absolvování může být předstupněm magisterského studia sociální pedagogiky.
  Post aims to bring current options for graduates of social pedagogy, and its cognate disciplines in terms of the Social Services Act and the Act of Educational Staff. The example of the community center Amaro Phurd - Prague will be shown virtually specific employment status of graduates in the fields of social and educational work. Goal of the paper will also highlight the need to reflect the legislative definition of social education curricula in this field also related disciplines, the successful completion may be a precursor master's degree in social pedagogy.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.