Number of the records: 1  

Pozdně-moderní rodina a proměny solidarity mezi generacemi

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Dvořáková, Lucie (author)
  Title statementPozdně-moderní rodina a proměny solidarity mezi generacemi = Post-modern family and changes of solidarity between generations / Lucie Dvořáková, Kristýna Ochmannová, Monika Wohnerová, Martin Smutek
  Another responsib. Ochmannová, Kristýna (author)
  Wohnerová, Monika (author)
  Smutek, Martin, 1977- (author)
  Phys.des.1 tabulka
  Par.titlePost-modern family and changes of solidarity between generations
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 97-104
  Subj. Headings rodina
  rodinné vztahy
  mezigenerační vztahy
  solidarita
  stárnutí obyvatelstva
  sociální práce s rodinou
  sociální služby
  deinstitucionalizace
  výzkum - Česko
  Královéhradecký kraj (Česko : 2000-)
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationTéma rodiny je v poslední době velmi diskutované a to především v souvislosti s proměnami a vývojem, kterým procházela a v současnosti nadále prochází. Rodina jakožto významná sociální skupina, která má zásadní vliv na život jedince, je stěžejním tématem mnoha oborů. Příspěvek bude pojednávat o pozdně-moderní rodině v souvislosti s mezigenerační solidaritou a dostupností služeb pro rodiny s dětmi, kde se zaměříme na názory poskytovatelů sociálních služeb na tuto problematiku na Královéhradecku. Prezentována budou data získaná v rámci specifického výzkumu Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové.
  The topic of the family has been very debated recently especially in context of changes and development that it have passed and still continues nowadays. The family as an important social group which has a major impact on live of individuals is the key topic of many specializations. Significant demographic trend, which influence current for family, intergenerational relationships and solidarity is surely an aging population. The contribution will deal with the late-modern family in the context of intergenerational solidarity and availability of services for families with children, which we will focus on the opinions about this problematics of social services providers in the Hradec Králové region. Presented the data will be acquired of the specific research of the Institute of Social Work, University of Hradec Králové.
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttp://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1