Number of the records: 1  

Corporate Governance v sociálním podnikání

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Sovová, Olga (author)
  Title statementCorporate Governance v sociálním podnikání = Corporate Governance within the framework of social enterpreneurship / Olga Sovová
  Phys.des.3 schémata
  Správný názevCorporate Governance within the framework of social entrepreneurship
  NoteChyba v názvu článku
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 190-197
  Subj. Headings řízení a správa společností
  řízení a správa společností - právní aspekty
  sociální podniky
  identita organizace
  kultura organizace
  image organizace
  branding
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPříspěvek se zabývá pojmem corporate governance a jeho významem po rekodifikaci soukromého práva. Úvodní část shrnuje nejdůležitější mezníky ve vývoji pojmu. K aktuálním otázkám se v sociálním podnikání a při poskytování sociálních služeb řadí vytváření korporátní identity, korporátní kultury a budování korporátní značky i image. Právní problematika je analyzována jak z pohledu doktrinálního, tak judikatorního a praktického. Příspěvek poukazuje na právní specifika odpovědnosti řádného hospodáře v sociálním podnikání.
  The paper deals with the notion of corporate governance and its significance after the re-codification of private law. The introductory part summarises the most important milestones during the development of the notion. The creation of corporate identity, corporate culture and development of corporate brand and image belong to the topical issues of social entrepreneurship and social services. Legal problems are analysed from the doctrinal point of view as well as case-law and practice based approach. The paper points out legal particularities of social entrepreneurship and due diligence.
  Conspect005 - Management. Řízení
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttp://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1