Number of the records: 1  

Interaktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Polakovič, Peter (author)
  Title statementInteraktívna tabuľa - efektívny nástroj v edukačnom procese = Interactive whiteboard as a effective tool in the educational process / Peter Polakovič, Rozmarína Dubovská
  Another responsib. Dubovská, Rozmarína (author)
  Par.titleInteractive whiteboard as a effective tool in the educational process
  Dostupné též v elektronické podobě
  In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. - S. 105-108
  Subj. Headings vizualizace (pedagogika)
  interaktivní tabule - pedagogické aspekty
  technologie vzdělávání
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationSpôsoby frontálneho zobrazovania existujú už určitú dobu a pedagogická prax poukazuje na nutnosť tento proces neustále zdokonaľovať potrebou vizualizácie edukačného obsahu čo v najširšej podobe tam, kde je to potrebné (napr. prírodné vedy, technické vedy). Interaktivita priniesla do edukačného procesu výraznú zmenu v prístupe študenta ako pasívneho pozorovateľa na aktívneho účastníka.
  Methods frontal display, there are already some time and teaching experience points to the need for this process is the need to constantly improve visualization of the educational content in the broadest form, where necessary (eg. natural sciences, engineering sciences).
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  URLhttp://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1