Number of the records: 1  

Diagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Barłóg, Krystyna (author)
  Title statementDiagnoza dla rozwoju w inkluzyjnych założeniach i praktycznych rozwiązaniach polskiej pedagogiki specjalnej = Diagnosis of Polish special education for the development in inclusion assumptions and practical solutions / Krystyna Barłóg
  Par.titleDiagnosis of Polish special education for the development in inclusion assumptions and practical solutions
  In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. - S. 68-78
  Subj. Headings speciálněpedagogická diagnostika
  speciální pedagogika
  integrovaná výchova a vzdělávání
  výzkum - Polsko - 2015-2016
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationZmiany dokonujące się we współczesnej pedagogice specjalnej zgodnie z paradygmatem humanistycznym oraz normalizacyjnym, a szczególnie zmiany w związane z realizacją edukacji włączającej wprowadzają systemowa diagnozę dla rozwoju. Już we wczesnych etapach rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością czy niepełnosprawnego realizowane są działania diagnostyczne polegające nie tylko na ustaleniu rodzaju czy zakresu zaburzeń rozwoju dziecka, ale na diagnozie pozytywnej, czyli wydobywaniu jego indywidualnego progresu rozwojowego.
  According to the humanistic and standardization paradigm, the changes in contemporary special education, especially changes related to the implementation of inclusive education, introduce a system diagnosis for development of a child at risk of disability and disabled are implement diagnostic actions not only determining the type or range of disorders in child's development, but also the positive diagnosis, ie focusing on the individual progression and development.
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  CountryČesko
  LanguagePolish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.