Number of the records: 1  

Integrácia vs. segregácia ako východisko sociálneho začlenenia mentálne postihnutých žiakov do spoločnosti

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Kamenská, Jana (author)
  Title statementIntegrácia vs. segregácia ako východisko sociálneho začlenenia mentálne postihnutých žiakov do spoločnosti / Jana Kamenská
  In Acta sociopathologica IV. - S. 109-116
  Subj. Headings děti s mentálním postižením
  sociální integrace
  integrovaná výuka
  integrovaná výchova a vzdělávání
  výzkum
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationAutorka sa v príspevku venuje otázkam školskej integrácie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v prostredí bežnej školy. Teoretická analýza problematiky je doplnená o zistenia zahraničných empirických výskumov, venujúcich pozornosť porovnávaniu integrovaného a segregovaného vzdelávania. Cieľom štúdie je poukázať špecifiká a problémy jednotlivých prístupov ku vzdelávaniu žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím.
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1