Number of the records: 1  

Neziskové organizace a jejich role při řešení sociálních problémů

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Šimková, Eva (author)
  Title statementNeziskové organizace a jejich role při řešení sociálních problémů / Eva Šimková
  Phys.des.4 schémata, 1 tabulka
  In Acta sociopathologica I. - S. 131-157
  Subj. Headings neziskové organizace
  neziskový sektor
  sociální služby
  management
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationCílem příspěvku bylo charakterizovat neziskový sektor, vymezit jeho působení v rámci národního hospodářství a popsat způsoby řízení včetně odlišností manažerské práce od sektoru ziskového - komerčního. Z příspěvku vyplývá, že neziskový sektor je částí národního hospodářství vyznačující se řadou odlišností a specifik, nicméně důležitost, resp. potřebnost tohoto sektoru je neoddiskutovatelná. Bariéry či limity v podobě finančních a lidských zdrojů, které do určité míry omezují další rozvoj neziskového sektoru, je třeba respektovat a především mít je pod kontrolou. Záleží pak na kvalitě managementu (ve smyslu kvality vedoucích pracovníků), jak s těmito omezenými a vzácnými zdroji hospodařit a jak je efektivně využít ve prospěch rozvoje dané organizace i celé společnosti.
  Conspect334 - Formy organizace a spolupráce v ekonomice
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1