Number of the records: 1  

Sociální patologie a prevence ve světle odborné profilace

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Bělík, Václav (author)
  Title statementSociální patologie a prevence ve světle odborné profilace / Václav Bělík, Stanislava Hoferková
  Another responsib. Hoferková, Stanislava (author)
  Phys.des.2 tabulky
  In Acta sociopathologica III. - S. 8-20
  Subj. Headings Univerzita Hradec Králové. Katedra sociální patologie a sociologie
  vysokoškolské studium - Česko
  studijní obory
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationSociální patologie a prevence jako obor patří do spektra pomáhajících oborů (vedle sociální pedagogiky, sociální práce, speciální pedagogiky, adiktologie a dalších). Tento studijní obor od názvem Sociální patologie a prevence je možné v současnosti studovat na dvou vysokých školách univerzitního typu. ... V následujícím textu přiblížíme Katedru sociální patologie a sociologie Pf UHK jako pracoviště, které se oborem zabývá po všech jeho akademických stránkách - věda, výuka, práce s absolventy, publikační činnost, personální zabezpečení oboru, mezinárodní spolupráce a další.
  Conspect378 - Vysoké školy
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1