Number of the records: 1  

Formy realizácia prevencie sociálno-patologických javov ve vybraných školách v Banské Bystrici

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Sámelová, Simona (author)
  Title statementFormy realizácia prevencie sociálno-patologických javov ve vybraných školách v Banské Bystrici / Simona Sámelová
  Phys.des.8 tabulek
  In Acta sociopathologica III. - S. 54-73
  Subj. Headings sociální deviace
  prevence (sociální problémy)
  sociální pedagogika
  základní školy - Slovensko
  sociálněpedagogický výzkum - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationV príspevku sa zameriavame na realizáciu prevencie sociálno - patologických javov vo vybraných školách v Banskobystrickom kraji. Zaujímalo nás, kto je poverený realizáciou prevencie, aké formy prevencie sú využívané na oslovených školách.
  In this article we focus on the implementation of prevention of socio - pathological phenomena in selected schools in Banská Bystrica region. I wondered who is in charge of the prevention, what forms of prevention are used to reach schools.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1