Number of the records: 1  

Prevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Dulovics, Mário (author)
  Title statementPrevencia a riešenia deviantného správania detí a mládeže v školách v predmete záujmu školských sociálnych pedagógov / Mário Dulovics
  Phys.des.2 grafy, 2 tabulky
  In Acta sociopathologica III. - S. 105-117
  Subj. Headings sociální pedagogika
  sociální pedagogové
  sociální deviace
  prevence (sociální problémy)
  školy - Slovensko
  sociálněpedagogický výzkum - Slovensko - 2012-2013
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationV kontexte nárastu deviantného správania detí a mládeže autor v príspevku vyzdvihuje potreby profesionalizácie prevencie sociálnopatologických javov v školskom prostredí. V príspevku sú ďalej analyzované úlohy a aktuálne problémy školských sociálnych pedagógov pri výkone sociálno-výchovnej a preventívnej činnosti, ktoré sú doplnené o vlastné empirické zistenia.
  In the context of the increase in deviant behavior of children and young author in the paper highlights the need to professionalise the prevention of socio-pathological phenomena in the school environment. In the paper are analyzed actual problems and tasks of school social pedagogues in the execution of socio-educative and preventive activities that are accompanied by their own empirical findings.
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1