Number of the records: 1  

Motivujúce hodnoty viažuce sa k budúcemu povolaniu učiteľ

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Belanská, Erika (author)
  Title statementMotivujúce hodnoty viažuce sa k budúcemu povolaniu učiteľ / Erika Belanská
  Phys.des.1 graf, 2 tabulky
  In Mládež a hodnoty 2010. - S. 28-39
  Subj. Headings pedagogika
  výchova a vzdělávání
  učitelská profese
  vysokoškolští studenti - názory a postoje
  empirický výzkum - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationV príspevku sa zameriavame na mieru motivácie študentov, ktorá ich vedie k povolaniu učiteľa v študijnom programe učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii s iným akademickým predmetom na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zámerom je zistiť hodnotovú orientáciu pri výbere budúceho povolania, sledovať rozhodovanie pre profesionálne smerovanie vzhľadom na emocionálnu sýtenosť ich vzťahu k vybraným hodnotám. Príspevok prezentuje výsledky testu sémantického diferenciálu podnetových slov viažucich sa k škole, učeniu, sebe samému, ako aj k budúcemu povolaniu. Zistenia naznačujú, ku ktorým vybraným podnetom majú študenti pozitívny emocionálny vzťah a ku ktorým negatívny, ľahostajný či ambivalentný. Skúmané hodnoty preukázali vysokú mieru ambivalencie - rozporuplné emócie vo vzťahu k pedagógovi, povolaniu učiteľa, škole, študijnému prospechu.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.