Number of the records: 1  

Utváranie hodnôt participáciou mládeže na živote cirkvi

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Gabovičová, Noema (author)
  Title statementUtváranie hodnôt participáciou mládeže na živote cirkvi / Noema Gabovičová
  In Mládež a hodnoty 2010. - S. 47-53
  Subj. Headings mládež
  hodnotová orientace
  hodnoty
  dobrovolnictví
  charitativní činnost
  církev
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPríspevok sa zaoberá procesom formovania hodnôt prostredníctvom aktívnej účasti mládeže na živote cirkvi. Cirkev je spoločenstvom veriacich, v ktorom mladý človek nielen poznáva hodnoty, ale taktiež ich môže uskutočňovať. Vzťah človeka k náboženstvu i zapojenie mladých ľudí do charitatívnej alebo diakonickej práce cirkvi otvára priestor pre osobnostný rast, utváranie plnohodnotného a zmysluplného života. Vytvorením priestoru pre participáciu na zmene života jednotlivca či spoločnosti získava mladý človek pocit dôležitosti, významu, ktorý vedie k aktivite a tvorbe hodnôt.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1