Number of the records: 1  

Homo (pro)sociální?

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Hábl, Jan, 1975- (author)
  Title statementHomo (pro)sociální? : k dimenzím etické výchovy / Jan Hábl
  In Mládež a hodnoty 2010. - S. 54-63
  Subj. Headings etika
  etická výchova
  pedagogika
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationCílem tohoto příspěvku je nastínit vzájemnou propojenost individuální, sociální a meta-etické roviny etiky a souvislost této propojenosti s etickou výchovou. Argumentace vychází z předpokladu, že lidství se uskutečňuje na všech třech zmíněných rovinách a nikoliv nejvíce na sociální, jakkoliv je prosociálnost významným tématem etické výchovy. Pointou argumentu je, že má-li být etická výchova funkční, musí kultivovat lidství v celé své morální komplexnosti, to znamená, že musí kultivovat jak individuální, tak sociální, tak i meta-etickou dimenzi etiky.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  17 - Etika. Morální filozofie
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1