Number of the records: 1  

Práca ako hodnota u vysokoškolskej mládeže

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Žitniaková Gurgová, Beata (author)
  Title statementPráca ako hodnota u vysokoškolskej mládeže / Beáta Žitniaková Gurgová, Marta Valihorová
  Another responsib. Valihorová, Marta, 1951- (author)
  Phys.des.9 tabulek
  In Mládež a hodnoty 2010. - S. 222-231
  Subj. Headings mládež
  vysokoškolští studenti
  hodnotová orientace
  hodnoty
  práce
  výzkum - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPríspevok referuje o výskumných zisteniach z čiastkového výskumu hodnôt u adolescentov, ktorý bol zrealizovaný v rámci grantovej úlohy. Autori príspevku analyzujú hodnotovú doménu práca u vzorky 400 respondentov rôznych študijných odborov. Kvalitatívna analýza výpovedí je zameraná na zistenie najčastejších pojmov asociovaných s prácou, čo študentov teší v súvislosti s budúcou prácou, čoho sa obávajú, čo ich hnevá v súvislostí s prácou, čo považujú za najdôležitejšie pre ich budúci prácu, v čom vidia prínos a v čom ochudobnenie v súvislosti s ich budúcou prácou.
  Conspect331 - Práce
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1