Number of the records: 1  

Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Harčaríková, Terézia (author)
  Title statementNiektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania / Terézia Harčaríková
  In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. - S. 159-165
  Subj. Headings děti s tělesným postižením
  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  speciální vzdělávací potřeby
  sociální integrace
  sociální inkluze
  integrovaná výchova a vzdělávání
  inkluzivní pedagogika
  AnnotationŠkoly, v ktorých sú edukovaní žiaci s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením poskytujú žiakom telesne postihnutým, chorým a zdravotne oslabeným také podmienky v edukačnom procese, aby im umožnili získať rovnocenné vzdelanie a výchovu ako intaktnej populácií. Rovnako majú umožniť jednotlivcovi s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením zapojiť sa v plnej miere do pracovného procesu, podľa ich individuálnych schopností, s ohľadom na ich zdravotný stav aby sa mohli stať plnohodnotnými občanmi.
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  UDC316.4.063.3
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1