Number of the records: 1  

K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Novosad, Libor, 1959- (author)
  Title statementK průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce : (inklusivní vzdělávání ve vybraných interdisciplinárních souvislostech) / Libor Novosád
  In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. - S. 187-199 (nečíslované strany)
  Subj. Headings osoby se zdravotním postižením
  sociální integrace
  sociální inkluze
  sociální pedagogika
  inkluzivní pedagogika
  integrovaná výchova a vzdělávání
  sociální práce
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationStať se zabývá průsečíky a souvislostmi edukace osob s postižením a sociální práce v jejich prospěch. Poukazuje na význam edukace v lidském životě a na její souvislost s tím, zda člověk bude nebo nebude klientem sociální práce. Upozorňuje na aktuální rizika plynoucí z emancipace osob s postižením a jejich často nízkou připravenost na převzetí odpovědnosti za svůj život. Stať akcentuje koordinovanou péči o člověka s postižením či znevýhodněním směrem k jeho co nejlepšímu osobnímu i sociálnímu fungování, přičemž vychází jak z odborné literatury, tak z poznatků z praxe.
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1