Number of the records: 1  

E-learning pohledem oční kamery

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Eger, Ludvík, 1961- (author)
  Title statementE-learning pohledem oční kamery / Ludvík Eger, Michal Mičík
  Another responsib. Mičík, Michal (author)
  Phys.des.1 obrázek
  In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. - S. 76-80
  Subj. Headings e-learning
  systémy pro řízení výuky
  výzkum - Česko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPříspěvek prezentuje pilotní část výzkumu aktivit studujících v e-learningu realizovaného v LMS s využitím oční kamery. Cílem výzkumu je s využitím sofistikovaného zařízení zmapovat činnost studujícího při realizaci základních studijních aktivit v LMS. Pilotně je porovnána aktivita studujících, kteří mají velké zkušenosti přímo se zvoleným LMS s "výkonem" či postupem studujících začátečníků v e-learningu při realizaci stejných studijních aktivit. Výzkum je vlastně malým experimentem, jehož základem je sestavení experimentálního studijního úkolu v LMS, nastavení pokynů pro sledované osoby a potom realizace záznamu jejich studijní činnosti. Realizace proběhla v LMS Unifor a záznam a zpracování s EyeMetrix. Autoři si jsou vědomi omezení výzkumu, která plynou jednak z malého rozsahu respondentů v pilotáži a jednak z použité metody průzkumu oční kamerou. Zařízení je vhodné pro monitorování pohybu zraku a záznamu klikání na konkrétní místa na sledovaném webu. Sledováním můžeme přispět ke studiu chování studujících v e-learningu a tím i specificky k efektivnosti e-learningu.
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1