Number of the records: 1  

Princip BYOD ve vzdělávání

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Vavřečková, Šárka (author)
  Title statementPrincip BYOD ve vzdělávání / Šárka Vavřečková
  In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2014. - S. 121-126
  Subj. Headings e-learning
  počítačem podporovaná výuka
  tablety (počítače) - didaktické využití
  chytré mobilní telefony - didaktické využití
  technologie vzdělávání
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  vysokoškolské studium
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationPrincip BYOD (Bring Your Own Device - "Přines si své zařízení") je ve firmách široce diskutován již léta, a s nižší finanční náročností elektronických zařízení, jejich vyšší přenositelností, zlepšujícím se vybavením (především u tabletů) a v neposlední řadě také s čím dál větším rozšířením u dětí se s BYOD počítá i v oblasti školství a obecně vzdělávání. Tento princip nabývá na zajímavosti především při spojení s možnostmi e-learningu. V tomto příspěvku se zabýváme problematikou zavedení BYOD do výuky na vysoké škole, a to jak přínosy tohoto principu, tak i jeho nevýhodami a riziky.
  Conspect377 - Odborné vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1