Number of the records: 1  

Migrating Art Historians

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Sudický, Petr, 1984- (author)
  Title statementMigrating Art Historians : a full-body learning experience / Petr Sudický
  In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2018. - S. 20-25
  Subj. Headings dějiny umění - Francie
  středověké umění - Francie
  výchovně-vzdělávací projekty - Francie
  informační a komunikační technologie ve vzdělávání
  e-learning
  vysokoškolské studium - Česko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationV roce 2017 vyrazila skupina 10 studentů a 1 vyučujícího na výzkumně vzdělávací pouť napříč Francií, jejíž cílem bylo odborně zmapovat umění spjaté s fenoménem poutnictví a poutnických cest v kontextu evropského středověku. Výsledkem tohoto projektu bylo nejen 1500 km pěšího pochodu a obrovské množství sesbíraného materiálu, ale rovněž ověření zcela nového pojetí vzdělávání a komunikace vědy s podporou technologií. To zahrnovalo mimo jiné zapojení studentů na partnerských univerzitách formou hybridních e-learningových kurzů, sdílení výzkumných výsledků přímo z terénu formou krátkých dokumentárních filmů, nebo uspořádání streamovaných workshopů s předními světovými experty in-situ. Projekt jako celek tak představuje příklad toho, jak aktivně přistoupit k inovaci vysokoškolské výuky, a zároveň jak do této výuky zapojit technologie způsobem, který přináší přímý dopad pro vzdělávání studentů i širší veřejnosti.
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1