Number of the records: 1  

Sociálna prevencia - sociálna kuratela uskutočňovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako jedna z foriem pomoci rizikovej mládeži

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Lešková, Lýdia, 1966- (author)
  Title statementSociálna prevencia - sociálna kuratela uskutočňovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako jedna z foriem pomoci rizikovej mládeži / Lýdia Lešková
  Notesign. 77198-I-3
  In Riziková mládež v současné společnosti (konference. Riziková mládež v současné společnosti. - s. 172-179
  Subj. Headings sociální politika
  sociální práce
  sociální deviace
  prevence
  preventivní programy
  riziková mládež
  ochrana dětí
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1