Number of the records: 1  

Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych (implementing SERVQUAL model in the education service quality measurement)

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Sztejnberg, Aleksander (author)
  Title statementZastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług edukacyjnych (implementing SERVQUAL model in the education service quality measurement) / Aleksander Sztejnberg, Monika Stypułkowska, Józef Hurek
  Another responsib. Stypułkowska, Monika (author)
  Hurek, Józef (author)
  Notesign. 65465/15-V
  In Mezinárodní seminář o výuce chemie. Aktuální otázky výuky chemie. - s. 140-147
  Subj. Headings vysokoškolské studium
  vysoké školy
  vysokoškolští studenti
  kvalitativní analýza
  výzkum
  hodnocení výzkumu
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect378 - Vysoké školy
  CountryČesko
  LanguagePolish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1