Number of the records: 1  

Kompetence učitele k tvorbě ŠVP na pozadí konkrétního vyučovacího předmětu

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Škrabánková, Jana, 1966- (author)
  Title statementKompetence učitele k tvorbě ŠVP na pozadí konkrétního vyučovacího předmětu : Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví, Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví / Jana Škrabánková
  In Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. - s. 104-107
  Subj. Headings vzdělávací programy
  kurikulum
  integrace (vyučování)
  obsah výuky
  učivo
  základní školy
  6. ročník ZŠ
  7. ročník ZŠ
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1