Number of the records: 1  

Children's creativity

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Adamowicz, Marzenna Magda (author)
  Title statementChildren's creativity / Marzenna Magda Adamowicz
  In Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. - s. 34-37
  Subj. Headings výchova
  výchova k tvořivosti
  kreativita
  tvůrčí myšlení
  tvůrčí činnosti
  rozvoj tvořivosti
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageEnglish
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1