Number of the records: 1  

Učitelova proinovační angažovanost jako faktor šíření inovační změny ve školství

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Vrabcová, Daniela (author)
  Title statementUčitelova proinovační angažovanost jako faktor šíření inovační změny ve školství / Daniela Vrabcová
  In Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. - s. 294-300
  Subj. Headings management školy
  rozvoj školy
  inovace
  pedagogický výzkum
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1