Number of the records: 1  

Hodnocení pohybových dovedností ve stolním tenisu u jedinců s intelektovými nedostatky a intaktní populace a vliv tréninku na sociální úroveň jedinců

  1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
    Main entry-name Francová, Lucie (author)
    Title statementHodnocení pohybových dovedností ve stolním tenisu u jedinců s intelektovými nedostatky a intaktní populace a vliv tréninku na sociální úroveň jedinců = Evaluation of motors skills in table tennis of individuals with intellectual disabilities and intact population and influence of training on social level / Lucie Francová
    Par.titleEvaluation of motors skills in table tennis of individuals with intellectual disabilities and intact population and influence of training on social level
    In Univerzita Hradec Králové. Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK. - s. 23-32
    Subj. Headings stolní tenis
    vliv sportu
    osoby s mentálním postižením
    Form, Genre články ze sborníku
    Conspect796 - Sport. Hry. Tělesná cvičení
    CountryČesko
    LanguageCzech
    DatabaseArticles
    References - Source document
    article

    article

Number of the records: 1