Number of the records: 1  

Tranzitne programy v príprave sluchovo postihnutých študentov na trh práce - prvé skúsenosti

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Záhorcová, Viera (author)
  Title statementTranzitne programy v príprave sluchovo postihnutých študentov na trh práce - prvé skúsenosti / Viera Záhorcová, Marian Groma
  In Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. - s. 81-85
  Subj. Headings speciální pedagogika
  osoby se sluchovým postižením
  vzdělávání postižených
  absolventi škol
  profesní uplatnění
  příprava na budoucí povolání
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1