Number of the records: 1  

udržitelný rozvoj

 1. Topical termudržitelný rozvoj
  Other termrozvoj udržitelný
  trvale udržitelný rozvoj
  rozvoj trvale udržitelný
  See also Národní cena České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (ocenění)
  ekodesign
  ekologická stopa
  environmentální odpovědnost
  environmentální poradenství
  environmentální strategie
  etnoekologie
  indikátory udržitelného rozvoje
  internalizace externalit
  krajinné inženýrství
  materiálová spotřeba
  permakultura
  spotřeba surovin
  trvale udržitelný život
  udržitelná výstavba
  udržitelné lesní hospodářství
  udržitelný cestovní ruch
  zelený marketing
  účetnictví udržitelného rozvoje
  čistší produkce
  (h) eko-efektivnost
  (h) udržitelná spotřeba a výroba
  (h) zelená ekonomika
  Linking entrysustainable development
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  Collection kindSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (128) - Naučná literatura
  (12) - Skripta
  (15) - Sborníky konferencí
  (7) - Elektronické zdroje
  (64) - ARTICLES
Number of the records: 1